Lunchseminarie med RISE och Teknikföretagen

Europa satsar på ”data, edge och cloud” – men vad gör Sverige?

En strategisk hantering av data och elektronisk infrastruktur sätter ramarna svenska företags möjligheter att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Betydelsen av data ökar konstant i världen och skapar unika möjligheter till stärkt konkurrenskraft, ökat värde i produkter och tjänster tillika förutsättningar för en hållbar och resilient samhällsutveckling. Tack vare moln- och edgelösningar kan idag data processas nästintill frikopplat från användaren. Potentialen är stor men det finns många utmaningar. En av orsakerna är att de växande datamängderna ställer krav på säkerhet och tydligare förståelse för hur data ska hanteras, delas och ägas. Kina, USA och EU ser alla värdet av data men har valt radikalt olika förhållningsätt. Hur bör Sverige agera?

För mer information och eventuella ändringar, besök Kista Science Citys hemsida.

Se alla event

25 Aug 2022

11.30 - 13.30

Lunchseminar-RISE