KSC: På vilken nivå ligger ert cyberberedskap?

Allt digitaliseras, det vet vi alla. Företagens digitalisering av processer, produkter och tjänster är nödvändig för hållbar tillväxt, samt utifrån effektivitet- och konkurrensperspektiv.  Med ökad digitalisering följer även utmaningar i form av dataintrång och cyberbrott med mer eller mindre allvarliga följder.
Landskapet av hot och sårbarheter har förändrats snabbt de senaste åren, det finns ett behov hos de flesta företag att se över förebyggande säkerhetsinsatser och rutiner.

För att stötta små och medelstora företag, säkra deras tillväxt och öka kunskap och förståelse kring cybersäkerhetsfrågor kommer vi på Kista Science City, tillsammans med Södertälje Science Park, att arrangera en rad aktiviteter för att hjälpa företagen att trygga sin affär.

Den 30:e november bjuder vi in till ett frukostseminare med gästtalare från RISE, MSB och medtech företaget InfoSolutions.

För mer information och eventuella ändringar, besök Kista Science Citys hemsida

Se fler event

30 Nov 2022

08.30 - 10.00

cybersakerhet_bild_paloma
cybersakerhet_bild_paloma

Related events

Run Thursday!

Grönlandsparken
2022-12-15 11:30-12:15
run-1080×1080

Run Thursday!

Grönlandsparken
2022-12-22 11:30-12:15
run-1080×1080