Triviakväll

Koppla bort jobbet med lite strategiskt tänkande. Spela spel som Uno, Jenga och andra roliga spel, och gräv djupt i minnet för att komma på otroligt välgrundade gissningar på väldigt unika frågor.

Get your mind off work with some strategic thinking. Play games like Uno, Jenga, and more fun games, and dive deep into your memory bank to withdraw some terribly educated guesses to some very unique questions.

Se alla event

17 Aug 2022

17.00 - 19.00

Woman hand throws red dice into air closeup
Woman hand throws red dice into air closeup