future

kista

 

Stadsutvecklingen i Kista tar fart – Utforska framtidens bostadsområden, kontor, parker, gröna stråk, handel, service, skolor och kommunikationer som planeras i Kista.

story-bg

Choose year below

Grönlandsparken

Grönlandsparken

Grönlandsparken är redan idag en given mittpunkt i centrala Kista. Ett grönskande uterum mitt bland stadskvarteren. Nu uppdateras platsen för att bli en inbjudande grön oas med ytor där människor kan umgås och träffas. 

Heklahuset

Heklahuset

Heklahuset ligger strategiskt placerat mitt i ett område där nya kontorshus med restauranger, handel och olika typer av service i bottenvåningarna ska byggas. De närmaste åren kommer Heklahuset att fyllas med nya hyresgäster från området, kreativa aktiveringar och popup-verksamheter. 

Kista Busstorg

Kista busstorg

En vanlig vardag kliver 8 500 personer på och av bussen vid Kista busstorg, men ambitionen är att öka kapaciteten och attraktiviteten. Ett gestaltningsprogram ska framtidssäkra miljön och hittills har en ljusinstallation i samarbete med lokala ungdomar skapats och städning, belysning och säkerhet förbättrats.

poi_1440x675_kista_galleria_720

Kista Galleria i hjärtat av Kista

Kista Galleria är en viktig del av stadsutvecklingen med sitt centrala läge. Nu uppdateras gallerian för att bli ett modernt och inspirerande köpcentrum. 

Kista Parkstad

Gamla IBM-kontoret blir Kista Parkstad

Vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs IBM:s tidigare kontor om till ett nytt kreativt kvarter. Här planeras cirka 1 500 bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter, tillsammans med förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker. 

poi_1440x675_kvborgarfjord

Kvarteret Borgarfjord

Kvarteret Borgarfjord är ett kvarter med en mix av allmän mark och fastighetsägd mark strax utanför Torshamnsgatan. Här hittar du a:place, ett kontorskoncept designat som ett andra hem med mysig atmosfär, ett gym och en yogastudio. Nu uppdateras platsen ytterligare.

poi_1440x675_kvkeflavik

Kvarteret Keflavik

Innergården i Kvarteret Keflavik är full av outnyttjad potential. Här verkar bland annat KTH, RISE, Intel och flera gymnasieskolor. Platsen har utnämnts till Kistas mest spännande torg och liknats vid en italiensk piazza. Här finns kreativa planer för uteserveringar, boulebanor och en förstärkt torgkaraktär har diskuteras. 

poi_1440x675_volt

Stort före detta kontorskvarter blir stadslandskapet Volt

Den befintliga fastigheten, Reykjavik 1, tar ny form när kontor görs om till 130 nya bostäder och en grundskola. Mot Borgarfjordsgatan planeras dessutom en ny byggnad med ytterligare 35 bostäder, vårdboende med 90 vårdbostäder och lokaler för centrum och handel på bottenvåningen. 

poi_1440x675_skolstraket

Skolstråket

Skolstråket är en gångväg som sträcker sig från Kista tunnelbanestations norra utgång ända upp till Grönlandsgången. Varje dag går hundratals barn och ungdomar denna väg till sina skolor. De delar sin skolväg med Stockholms universitets och KTH:s många studenter. Nu ska Skolstråket få ett rejält ansiktslyft som speglar det spännande kluster av skolor som gångvägen leder till. 

poi_1440x675_oddegatan

Oddegatan - två nya kvarter

Säg hej till två nya bostadskvarter med byggnader på fem till sju våningar. Här planeras cirka 240 bostadsrätter och under marken växer ett garage fram. I det södra kvarterets västra del byggs en förskola.

poi_1440x675_helenelundstunneln

Helenelundstunneln

Helenelundstunneln ligger vid pendeltågsstationen i Helenelund. Nu uppdateras tunneln med en ny passage för Tvärbanan som kommer bli en trygg och inbjudande passage med plats för bussar, gående och cyklister. 

poi_1440x675_jans_torg

Jan Stenbecks Torg

Jan Stenbecks torg är ett livligt torg utanför Kista Galleria där tusentals människor dagligen strömmar på väg till plugg och jobb. Nu ska platsen genomgå en stor förändring när Tvärbanan ska byggas mitt på torget. Samtidigt uppdateras Kista Galleria...

poi_1440x675_kistaang

Kista Äng

Kista äng blir en ny stadsdel i norra Kista med cirka 1 600 nya bostäder. Flera torg, parker, lekytor, utegym och gröna stråk planeras i kvartersstruktur. När området är klart kommer detta att vara en levande och trygg stadsmiljö med generösa trottoarer som gör det möjligt att ha uteserveringar. 

poi_1440x675_kistasquaregarden

Den tidigare GSM-borgen förvandlas till Kista Square Garden

Extreme make over. Just nu planeras det befintliga kvarteret med kontorshus i centrala Kista att byggas om till cirka 530–730 bostäder, hotellverksamhet, långtidsboende, lokaler för öppen förskola och förskola. De befintliga byggnaderna kommer att byggas på med två till tre våningar och på innergården planeras ett gårdshus. 

poi_1440x675_kistagangen

Kistagången

Kistagången är Kistas huvudgata som sträcker sig från Helenelunds pendeltågsstation genom Kista Galleria och in i bostadsområdet. Nu uppdateras den för att bli en livlig stadsgata med nya företag, boende och mötesplatser i husens bottenvåningar.

poi_juni22_1440x675_gronlandsstraket

100 nya bostäder vid Grönlandsstråket

Idag en obebyggd yta och parkering, imorgon - 100 bostadsrrätter alldeles intill Grönlandsstråket. Just nu utreds möjligheten att bygga bostäder som skulle kunna bidra till att skapa ett mer levande och attraktivt Kista dygnet runt.

"kistas stadsutveckling är den tredje största i stockholm. det är en stadsdel i ständig förändring."

 

Hitta alla svaren i vår FAQ

Stäng
Grönlandsparken

Grönlandsparken

Grönlandsparken är redan idag en given mittpunkt i centrala Kista. Ett grönskande uterum mitt bland stadskvarteren. Nu uppdateras platsen för att bli en inbjudande grön oas med ytor där människor kan umgås och träffas. Parken ska vara ett levande område med foodtrucks, musik och utomhussporter, och som uppmuntrar till spontana möten, aktiviteter och evenemang.

Stäng
Heklahuset

Heklahuset

Heklahuset ligger strategiskt placerat mitt i ett område där nya kontorshus med restauranger, handel och olika typer av service i bottenvåningarna ska byggas. De närmaste åren kommer Heklahuset att fyllas med nya hyresgäster från området, kreativa aktiveringar och popup-verksamheter. Heklahuset är en viktig pusselbit i transformationen mot en modern, urban och dynamisk stadsdel där människor bor, arbetar, möts och umgås dygnet runt.

Stäng
Kista Busstorg

Kista busstorg

En vanlig vardag kliver 8 500 personer på och av bussen vid Kista busstorg, men ambitionen är att öka kapaciteten och attraktiviteten. Ett gestaltningsprogram ska framtidssäkra miljön och hittills har en ljusinstallation i samarbete med lokala ungdomar skapats och städning, belysning och säkerhet förbättrats. När allt är färdigt kommer platsen att vara trygg och dimensionerad så att fler kommer att välja att pendla med kollektivtrafiken.

Stäng
poi_1440x675_kista_galleria_720

Kista Galleria i hjärtat av Kista

Kista Galleria är en viktig del av stadsutvecklingen med sitt centrala läge. Nu uppdateras gallerian för att bli ett modernt och inspirerande köpcentrum. När allt är färdigbyggt kommer det att finnas två nya byggnader med bostäder och lokaler för vårdföretag och hälsoaktörer i direkt anslutning till gallerian, taken kommer att få lummig grönska med växtarter från Järvafältet och de publika miljöerna runt gallerian blir tryggare och grönare med fokus på liv och aktivitet under fler timmar av dygnet.

Stäng
Kista Parkstad

Gamla IBM-kontoret blir Kista Parkstad

Vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs IBM:s tidigare kontor om till ett nytt kreativt kvarter. Här planeras cirka 1 500 bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter, tillsammans med förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker. När kvarteret står klart kommer kontorsanläggningen med sitt stora kulturhistoriska värde att ha bevarats och fått ett nytt användningsområde.

Stäng
poi_1440x675_kvborgarfjord

Kvarteret Borgarfjord

Kvarteret Borgarfjord är ett kvarter med en mix av allmän mark och fastighetsägd mark strax utanför Torshamnsgatan. Här hittar du a:place, ett kontorskoncept designat som ett andra hem med mysig atmosfär, ett gym och en yogastudio. Nu uppdateras platsen ytterligare med ett helt nytt Marriott-hotell med över 200 rum, en restaurang med uteservering och en pool- och relaxavdelning. När allt står klart kommer det att bli en levande mötesplats året om.

Stäng
poi_1440x675_kvkeflavik

Kvarteret Keflavik

Innergården i Kvarteret Keflavik är full av outnyttjad potential. Här verkar bland annat KTH, RISE, Intel och flera gymnasieskolor. Platsen har utnämnts till Kistas mest spännande torg och liknats vid en italiensk piazza. Här finns kreativa planer för uteserveringar, boulebanor och en förstärkt torgkaraktär har diskuteras. När allt står klart blir det en mötesplats som engagerar alla spännande studenter, forskare och företag i kvarteret.

Stäng
poi_1440x675_volt

Stort före detta kontorskvarter blir stadslandskapet Volt

Den befintliga fastigheten, Reykjavik 1, tar ny form när kontor görs om till 130 nya bostäder och en grundskola. Mot Borgarfjordsgatan planeras dessutom en ny byggnad med ytterligare 35 bostäder, vårdboende med 90 vårdbostäder och lokaler för centrum och handel på bottenvåningen. Planen är flexibel och kan anpassas efter framtida behov. Här skulle det till exempel i stället kunna byggas en gymnasieskola eller ett lägenhetshotell. Det får framtiden helt enkelt bestämma.

Stäng
poi_1440x675_skolstraket

Skolstråket

Skolstråket är en gångväg som sträcker sig från Kista tunnelbanestations norra utgång ända upp till Grönlandsgången. Varje dag går hundratals barn och ungdomar denna väg till sina skolor. De delar sin skolväg med Stockholms universitets och KTH:s många studenter. Nu ska Skolstråket få ett rejält ansiktslyft som speglar det spännande kluster av skolor som gångvägen leder till. Skolstråket kommer när det är färdigställt att ha en enhetlig gestaltning och vara en trygg, grön och rofylld plats med fina planteringar och aktiveringar som bidrar till en känsla av tillhörighet till Kista.

Stäng
poi_1440x675_oddegatan

Oddegatan - två nya kvarter

Säg hej till två nya bostadskvarter med byggnader på fem till sju våningar. Här planeras cirka 240 bostadsrätter och under marken växer ett garage fram. I det södra kvarterets västra del byggs en förskola.

Stäng
poi_1440x675_helenelundstunneln

Helenelundstunneln

Helenelundstunneln ligger vid pendeltågsstationen i Helenelund. Nu uppdateras tunneln med en ny passage för Tvärbanan som kommer bli en trygg och inbjudande passage med plats för bussar, gående och cyklister. När allt är färdigbyggt kommer de att finnas ett nytt centralt torg där det blir enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar.

Stäng
poi_1440x675_jans_torg

Jan Stenbäcks Torg

Jan Stenbecks torg är ett livligt torg utanför Kista Galleria där tusentals människor dagligen strömmar på väg till plugg och jobb. Nu ska platsen genomgå en stor förändring när Tvärbanan ska byggas mitt på torget. Samtidigt uppdateras Kista Galleria, hundratals nya bostäder byggs i Kista Square Garden och hela området kommer utvecklas till en komplett citykärna.

Stäng
poi_1440x675_kistaang

Kista Äng

Kista äng blir en ny stadsdel i norra Kista med cirka 1 600 nya bostäder. Flera torg, parker, lekytor, utegym och gröna stråk planeras i kvartersstruktur. När området är klart kommer detta att vara en levande och trygg stadsmiljö med generösa trottoarer som gör det möjligt att ha uteserveringar. Dessutom kommer det att finnas en skola för 900 elever och 12 förskoleavdelningar. Projektstart är 2022.

Stäng
poi_1440x675_kistasquaregarden

Den tidigare GSM-borgen förvandlas till Kista Square Garden

Extreme make over. Just nu planeras det befintliga kvarteret med kontorshus i centrala Kista att byggas om till cirka 530–730 bostäder, hotellverksamhet, långtidsboende, lokaler för öppen förskola och förskola. De befintliga byggnaderna kommer att byggas på med två till tre våningar och på innergården planeras ett gårdshus. Detta kommer bidra till en mer blandad stadsbebyggelse och genom publika lokaler i bottenvåningarna skapas förutsättningar för en levande stadsmiljö. Kvarteret är en central plats i Kista och spelar med sin storlek och läge viktig roll för att förverkliga Kistas vision.

Stäng
poi_1440x675_kistagangen

Kistagången

Kistagången är Kistas huvudgata som sträcker sig från Helenelunds pendeltågsstation genom Kista Galleria och in i bostadsområdet. Nu uppdateras den för att bli en livlig stadsgata med nya företag, boende och mötesplatser i husens bottenvåningar. När allt är klart kommer gatan att vara en levande plats även på helger och kvällar. Nya mötesplatser, hem och kontor skapar liv dygnet runt.

Stäng
poi_juni22_1440x675_gronlandsstraket

100 nya bostäder vid Grönlandsstråket

Idag en obebyggd yta och parkering, imorgon - 100 bostadsrrätter alldeles intill Grönlandsstråket. Just nu utreds möjligheten att bygga bostäder som skulle kunna bidra till att skapa ett mer levande och attraktivt Kista dygnet runt. Med den utbyggd stadsmiljö kring Grönlandsstråket, som idag är ett centralt promenadstråk genom Kista, skulle området kännas tryggare. Uppdateringen är planerad till tidigast 2023.