future

kista

 

Stadsutvecklingen i Kista tar fart – Utforska framtidens bostadsområden, kontor, parker, gröna stråk, handel, service, skolor och kommunikationer som planeras i Kista.

story-bg
poi_juli23_1440x675_kip

Kista Innovation Park

Kista Innovation Park är en livlig mötesplats för innovation, kreativitet och inspiration. Den ligger bredvid Grönlandsparken där Ericsson Innovation Lab har flyttat utomhus och Plåtparken adderar skön energi. Här kan du utforska framtidens teknik, pitcha idéer för innovationer, träna, spela basket och njuta av mat, underhållning och musik.

poi_juli23_1440x675_tvarbanan_ny

Tvärbanan

Många vägar bär till Kista. Och fler är på väg. I takt med att staden växer byggs Tvärbanan ut från Bromma flygplats till Helenelunds pendeltågsstation, via Ursvik och Kista. Detta är ytterligare ett sätt att resa till och från Kista. Det är totalt en åtta kilometer lång sträcka genom tre kommuner med 10 nya hållplatser. En resa från Alvik till Helenelund kommer ta cirka 23 minuter.

poi_juni23_1440x675_isafjord

Parkeringsplats förvandlas till bostadsområde

Den enorma parkeringen i korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan förvandlas till 954 nya bostäder, en förskola och en park. När det är färdigbyggt kommer det att finnas ett nytt landmärke, och det blir ett levande bostadsområde med stadskärna, kulturverksamhet, hotell och företag. Det kommer att finnas variationer i taklandskap och byggnadsvolymer.

Grönlandsparken

Grönlandsparken

Grönlandsparken är en given mittpunkt i centrala Kista. Parken är under utveckling för att bli en inbjudande grön oas, ett uterum mitt bland fastigheterna, där människor kan umgås och träffas. Fler sittplatser, musik, sport och spel som uppmuntrar till spontana möten och aktiviteter planeras.

Heklahuset

Heklahuset

Heklahuset ligger strategiskt placerat mitt i ett område där nya kontorshus med restauranger, handel och olika typer av service i bottenvåningarna ska byggas. De närmaste åren kommer Heklahuset att fyllas med nya hyresgäster från området, kreativa aktiveringar och popup-verksamheter. Heklahuset är en viktig pusselbit i transformationen mot en modern, urban och dynamisk stadsdel där människor bor, arbetar, möts och umgås dygnet runt.

Kista Busstorg

Kista busstorg

En vanlig vardag kliver 8 500 personer på och av bussen vid Kista busstorg, men ambitionen är att öka kapaciteten och attraktiviteten. Ett gestaltningsprogram ska framtidssäkra miljön och hittills har en ljusinstallation i samarbete med lokala ungdomar skapats och städning, belysning och säkerhet förbättrats. När allt är färdigt kommer platsen att vara trygg och dimensionerad så att fler kommer att välja att pendla med kollektivtrafiken.

poi_1440x675_kista_galleria_720

Kista Galleria i hjärtat av Kista

Kista Galleria är en viktig del av stadsutvecklingen med sitt centrala läge. Nu uppdateras gallerian för att bli ett modernt och inspirerande köpcentrum. När allt är färdigbyggt kommer det att finnas två nya byggnader med bostäder och lokaler för vårdföretag och hälsoaktörer i direkt anslutning till gallerian, taken kommer att få lummig grönska med växtarter från Järvafältet och de publika miljöerna runt gallerian blir tryggare och grönare med fokus på liv och aktivitet under fler timmar av dygnet.

Kista Parkstad

Gamla IBM-kontoret blir Kista Parkstad

Vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs IBM:s tidigare kontor om till ett nytt kreativt kvarter. Här planeras cirka 1 500 bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter, tillsammans med förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker. När kvarteret står klart kommer kontorsanläggningen med sitt stora kulturhistoriska värde att ha bevarats och fått ett nytt användningsområde.

poi_1440x675_kvborgarfjord

Kvarteret Borgarfjord

Kvarteret Borgarfjord är ett kvarter med en mix av allmän mark och fastighetsägd mark strax utanför Torshamnsgatan. Här hittar du a:place, ett kontorskoncept designat som ett andra hem med mysig atmosfär, café, gym och ett orangeri. Nu utvecklas ett helt nytt Voco Hotell med över 200 rum, en restaurang med uteservering och en pool- och relaxavdelning. Det blir en livlig plats året runt.

poi_1440x675_kvkeflavik

Kvarteret Keflavik

Innergården i Kvarteret Keflavik är full av outnyttjad potential. Här verkar bland annat KTH, RISE, Intel och flera gymnasieskolor. Platsen har utnämnts till Kistas mest spännande torg och liknats vid en italiensk piazza. Här finns kreativa planer för uteserveringar, boulebanor och en förstärkt torgkaraktär har diskuteras. När allt står klart blir det en mötesplats som engagerar alla spännande studenter, forskare och företag i kvarteret.

poi_1440x675_volt

Stort före detta kontorskvarter blir stadslandskapet Volt

Den befintliga fastigheten, Reykjavik 1, tar ny form när kontor görs om till 130 nya bostäder och en grundskola. Mot Borgarfjordsgatan planeras dessutom en ny byggnad med ytterligare 35 bostäder, vårdboende med 90 vårdbostäder och lokaler för centrum och handel på bottenvåningen. Planen är flexibel och kan anpassas efter framtida behov. Här skulle det till exempel i stället kunna byggas en gymnasieskola eller ett lägenhetshotell. Det får framtiden helt enkelt bestämma.

poi_1440x675_skolstraket

Skolstråket

Skolstråket är en gångväg som sträcker sig från Kista tunnelbanestations norra utgång ända upp till Grönlandsgången. Varje dag går hundratals barn och ungdomar denna väg till sina skolor. De delar sin skolväg med Stockholms universitets och KTH:s många studenter. Nu ska Skolstråket få ett rejält ansiktslyft som speglar det spännande kluster av skolor som gångvägen leder till. Skolstråket kommer när det är färdigställt att ha en enhetlig gestaltning och vara en trygg, grön och rofylld plats med fina planteringar och aktiveringar som bidrar till en känsla av tillhörighet till Kista.

poi_1440x675_oddegatan

Oddegatan - två nya kvarter

Säg hej till två nya bostadskvarter med byggnader på fem till sju våningar. Här planeras cirka 240 bostadsrätter och under marken växer ett garage fram. I det södra kvarterets västra del byggs en förskola.

poi_1440x675_helenelundstunneln

Helenelundstunneln

Helenelundstunneln ligger vid pendeltågsstationen i Helenelund. Nu uppdateras tunneln med en ny passage för Tvärbanan som kommer bli en trygg och inbjudande passage med plats för bussar, gående och cyklister. När allt är färdigbyggt kommer de att finnas ett nytt centralt torg där det blir enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar.

poi_1440x675_jans_torg

Jan Stenbecks Torg

Jan Stenbecks torg är ett livligt torg utanför Kista Galleria där tusentals människor dagligen strömmar på väg till skola och jobb. En stor förändring sker när Tvärbanan byggs vid torget. Samtidigt uppdateras Kista Galleria, hundratals nya bostäder byggs i Kista Square Garden och hela området utvecklas till en komplett citykärna.

poi_1440x675_kistaang

Kista Äng

Kista äng blir en ny stadsdel i norra Kista med cirka 1 600 nya bostäder. Flera torg, parker, lekytor, utegym och gröna stråk planeras i kvartersstruktur. När området är klart kommer detta att vara en levande och trygg stadsmiljö med generösa trottoarer som gör det möjligt att ha uteserveringar. Dessutom kommer det att finnas en skola för 900 elever och 12 förskoleavdelningar. Projektstart är 2022.

poi_1440x675_kistasquaregarden

Den tidigare GSM-borgen förvandlas till Kista Square Garden

Extreme make over. Det stora kvarteret med kontorshus i centrala Kista byggs om till cirka 1 000 bostäder och bottenvåningarna fylls med verksamheter som exempelvis restaurang, café, kultur, matbutik och lokaler för öppen förskola. De befintliga byggnaderna byggs på med två till tre våningar och på innergården utvecklas en grön oas och ett gårdshus. Kista Square Garden bidrar till en mer blandad stadsbebyggelse och en levande stadsmiljö.

poi_1440x675_kistagangen

Kistagången

Kistagången är Kistas huvudgata som sträcker sig från Helenelunds pendeltågsstation genom Kista Galleria och in i bostadsområdet. Nu uppdateras den för att bli en livlig stadsgata med nya företag, boende och mötesplatser i husens bottenvåningar. När allt är klart kommer gatan att vara en levande plats även på helger och kvällar. Nya mötesplatser, hem och kontor skapar liv dygnet runt.

poi_juni22_1440x675_gronlandsstraket

100 nya bostäder vid Grönlandsstråket

Idag en obebyggd yta och parkering, imorgon - 100 bostadsrrätter alldeles intill Grönlandsstråket. Just nu utreds möjligheten att bygga bostäder som skulle kunna bidra till att skapa ett mer levande och attraktivt Kista dygnet runt. Med den utbyggd stadsmiljö kring Grönlandsstråket, som idag är ett centralt promenadstråk genom Kista, skulle området kännas tryggare. Uppdateringen är planerad till tidigast 2023.

"kista är stockholms största bostadsutvecklingsområde och en stadsdel i ständig förändring."

 

Hitta alla svaren i vår FAQ

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Kista Limitless AB, orgnr. 559325-1829 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig