changers-1920×1080-2

Changers

Hans uppdrag:

Öppna ett innovationshus för framtidens kreatörer och techstjärnor

Changers Hub är föreningen som vill ge unga vuxna de verktyg och nätverk som behövs för att göra sina intressen till språngbrädor in i arbetslivet. Nu expanderar de från Alby till Kista och flyttar in på Arne Beurlings Torg.

– Vår vision är att ge alla unga samma möjlighet att förverkliga sina idéer och drömmar. Oavsett startsträcka, säger Sargon Orahim, verksamhetsutvecklare.

kista-changers-hub-low-2423-1080×721

Han kommer gående från Kistagårdsparken, med siktet inställt på Nod – platsen han har valt för vårt möte.

– Eftersom vår lokal officiellt öppnar upp först i höst var det passande att ses här i kvarteret Nod. En dynamisk plats för ICT, innovation, lärande och kreativitet och där människor med olika kompetenser möts och växer tillsammans. Förutsättningar som går helt i linje med det vi på Changers Hub vill uppnå, säger Sargon.

Vi slår oss ner i sköna fåtöljer i Nodhusets öppna atrium och påbörjar ett samtal som ska röra sig från Sargons egna erfarenheter av Changers Hubs verksamhet i Alby, via dagens roll som verksamhetsutvecklare, till insikten om att Kistas företag kan spela en större roll i att tillgängliggöra möjligheter och nätverk för unga som vill framåt.

kista-changers-hub-low-2458-1080×721
kista-changers-hub-low-2393-1080×721

”Changers Hub är en mötesplats där alla får tillgång till möjligheter och nätverk”

Noden mellan talang och företag

Men vi börjar i rätt ände… Changers Hubs arbete går ut på att alla unga ska ha samma förutsättningar att påverka sin framtid, oavsett bakgrund.

Verksamheten riktar sig till ungdomar och unga vuxna, i spannet 16-29 år. Medlemmarna kommer främst från Stockholms ytterstadsområden, men verksamhetens innehåll attraherar även unga från andra områden och sociala bakgrunder. Oavsett om man är i ett sökande stadie och behöver guidning, eller om man redan vet exakt vart man ska men behöver öka tempot, har Changers Hub något att erbjuda.

– Man kan beskriva oss som noden mellan din drivkraft och vad ett företag, organisation eller en viss marknad behöver. Säg att du är Järvabo och blir medlem hos oss idag. Första steget är att fråga vad du vill göra. Kanske har du en idé du vill utveckla, men behöver coachning, kursprogram och workshops inom ekonomi, tech och entreprenörskap? Allt det kan vi erbjuda och mycket mer. Med en ökad kontaktyta mot näringslivet uppstår snabbt relationer och nya synergier. Det utvecklar företagen och ger våra medlemmar ingångar och valmöjligheter, säger Sargon.

kista-changers-hub-low-2371-1-1080×721

Modellen har visat sig väldigt lyckad i föreningens övriga hubbar – Alby, tidigare Stureplan och Hjällbo i Göteborg. Därför satsar de nu på en liknande mötesplats här i Kista.

– Kista är ju nästet för Sveriges techföretag, med enorma resurser och ett stort behov av nya talanger. Men tyvärr är platserna inte tillgängliga för alla, på grund av de trösklar segregationen i Stockholm medför. Genom att bredda stigar för fler kan vi låta nya talanger och företag mötas, säger Sargon.

Och han vet vad han pratar om. Sargons egen väg in i Changers Hub gick via en kurs som hölls i Alby för sju år sedan. Därifrån gick han vidare till universitetsstudier och anställning på RISE, men höll hela tiden kontak med sitt community i Changers Hub. En relation som förra året landade i en heltidsanställning.

“Kistas företag kan spela en större roll i att tillgängliggöra möjligheter och nätverk för unga”

Chans till enorm innovationskraft

Vi bryter upp och tar oss ut i vårsolen för att prata vidare. Vi slår oss ner på en kullfallen ek i Kistagårdsparken, där ett kulturskyddat rödmålat torp ger en spännande kontrast till höghusen och skyskraporna bakom.

– Vår idé bygger på att vi etablerar oss på platser där det finns ett stort glapp mellan de unga, näringslivet och civilsamhället. Här i Kista sitter stora fastighetsbolag som vill stadsutveckla, men de vet inte alltid hur de ska uppnå social hållbarhet. De som tar besluten sitter ofta för långt ifrån människorna, marken och hjärtat. De saknar ofta insikterna som krävs för att bygga en plats där människor kan växa. Det här skapar segregation och missade möjligheter till den enorma innovationskraft som Järvafolket sitter på, säger Sargon och fortsätter:

– Vår etablering i Kista innebär en jättechans för företagen att få kontakt med drivna unga i närområdet, men vi måste få dem att tro på oss. Tillsammans blir vi changers. Här gör Kista Limitless, med Sara Paskota och Johan Thomsson i täten, ett fantastiskt jobb med att få med fastighetsbolagen. Nu behöver vi se flera av de större techbolagen kliva ombord. Då går vi verkligen en spännande framtid till mötes här i Kista, avslutar Sargon.

kista-changers-hub-low-2475-1080×721
kista-changers-hub-low-2383-1-1080×721
kista-changers-hub-low-2458-1080×721

Fakta Changers Hub

Startade:
2015.
Företagsform:
Ideell förening.
Vision:

Ett samhälle där alla får portkoden till sin fulla potential.

Antal hubbar i Sverige:

3.

Antal medlemmar:
1 317 medlemmar.
Täckning i Stockholm:

Orterna som medlemmarna kommer ifrån täcker Stockholms samtliga tunnelbanestationer i ytterstaden.

Finansiering:
Kommuner, näringsliv främst från tech- och fastighetsbolagssektorn samt stiftelser och offentliga medel. I Kista är Kista Limitless, Corem och Sveafastigheter några av finansiärerna.
Priser i urval:

Teamet bakom Changers Hub har bland annat blivit utsedda till Årets Supertalanger inom kategorin Samhällsbyggarna av Veckans Affärer, Framtidens 99 Mäktigaste av TCO, Årets Digitala Inspiratör av IDG.se/CIO Sweden samt Sveriges Mest Lovade Företagare av Företagarna och även blivit Årets Samhällsaktör.

kista-changers-hub-low-2401-1080×721

Updating Kista - more news