illustration-kodarkitekter-byggvesta-kistaang-1-720×515-png

District

Kista Äng:

En helt ny stadsdel i stadsdelen

Time for the first sod! Markarbetena är nu klara och igår, 24 maj 2022, tog ByggVesta ett första spadtag i Kista Äng. Det blev startskottet för en helt ny stadsdel! När allt står färdigt ska det vara en levande stadsmiljö med tydliga kvarter och generösa ytor för liv.

Kista äng ska bli en helt ny stadsdel i norra Kista, med Torshamnsgatan, Borgarfjordsgatan och Kista Alléväg som yttre gräns. Här strävar man efter att bygga in förutsättningar för en levande stadsdel redan från början. Kvartersstrukturen rymmer en blandning av bostäder och offentliga rum i form av flera torg – och en ny stor stadspark.

illustration-white-akitekter-byggvesta-kistaang-1-png
illustration-kodarkitekter-byggvesta-kistaang-1-720×515-png

En blandad stadsdel för olika generationer

Utöver omkring 1600 bostäder (bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder, servicelägenheter och gruppbostäder) blir det också en stor grundskola och flera förskolor. Allt för att skapa en blandad stadsdel som passar olika generationer. Dessutom skapar man plats för handel och andra verksamheter i husens bottenvåningar. När allt står färdigt ska det vara en levande stadsmiljö med generösa ytor och trottoarer som tillåter uteserveringar. Skolan och förskolorna ligger i nära anslutning till det centrala torget och stadsparken.

Tydliga kvarter och generösa ytor för liv

Det blir en tydlig kvartersstruktur där husen får varierande höjd, mellan tre och åtta våningar höga, för att skapa variation. Kista Alléväg och Torshamnsgatan kommer, tillsammans med områdets nya centrala gata, att utformas som stadsgator. Torshamnsgatan ska bli en grön boulevard där de generösa trottoarerna får rader av träd som avgränsar gångtrafiken från cykel- och biltrafik. Båda sidor av gatan får dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering. Tanke är att skapa ett centralt stadsrum, kantat av verksamheter och service, som leder in till områdets centrum.

Den nya stadsdelen får inte bara tre nya torg (Centrala torget, Entrétorget och Hörntorget), utan också en stor kilformad stadspark mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan. En gångväg delar parkområdet mellan en karaktär av anlagd stadspark och mer vildvuxen skog. I den anlagda delen planerar man för såväl terrasser och sittplatser som utegym, rutschbanor och lek.

spadtaget

Kista äng växer fram i etapper

De förberedande arbetena och markarbetena påbörjades 2021. Nu kommer den första byggstarten. All mark vid Kista äng ägs av Stockholms stad och det är flera byggaktörer som kommer att bygga i området: JM, Index Residence, Amasten, Magnolia Bostad, SKB, Stadsutveckling, ByggVesta tillsammans med Sisab skola och Sisab förskola.

Först ut av byggaktörerna är ByggVesta, som med gårdagens spadtag lägger grund för de två kvarteren Valvik och Hestur. Där kommer de att göra plats för både studentlägenheter inom konceptet ”Live to grow” och hyresrätter tillsammans med lokaler för butiker, restauranger eller andra verksamheter. Det blir totalt 472 bostäder.

Västra kvarteret – Valvik

Kvarteret Valvik hittar vi vid ett av Kista ängs torg. Fastigheten är uppdelad i två delar som samspelar med varandra, en ”lättare” med ljus fasad och en ”tyngre” med mörk tegelfasad. Valvik är ritat av Anna Öhlin vid White Arkitekter och kommer att innehålla 91 hyreslägenheter och 161 studentlägenheter, som också har tillgång till en gemensam vardagsrums-lounge, café och umgängesytor utomhus.

illustration-white-akitekter-byggvesta-kistaang-1-png

Östra kvarteret – Hestur

Hestur består av tre hus som varierar i höjd och form, vilket bidrar till att förtydliga varje enskild byggnads individuella karaktär, samtidigt som ljusa och mjuka kulörer hjälper till att binda dem samman till en helhet. Hestur har utvecklats av Kod Arkitekter och kommer att innehålla 150 hyreslägenheter och 70 studentlägenheter, som också har tillgång till ett café, sociala ytor, bil- och cykelgarage.

illustration-kodarkitekter-byggvesta-kistaang-1-720×515-png

Mer spännande utveckling

Kista äng är långt ifrån det enda spännande utvecklingsprojektet i Kista, som är Stockholms tredje största stadsutvecklingsområde. Vill du läsa mer om framtidsplanerna kan du besöka Stockholms stad projektwebbplats Stockholm växer.

Updating Kista - more news