header-winner

winners

And the winners are...

Magid Abdul-Karem and Blobb.tv!

The Kloud ska lyfta Kista på många olika sätt – inte minst med färg, form och nya upplevelser. En del i den satsningen är konsttävlingen Kista Open Art, som hölls i juni och resulterade i över 100 kreativa bidrag. Juryn har nu utsett två vinnare, vars konstverk ska uppföras på varsin utvald plats i centrala Kista.

Succé direkt! Över 100 kreativa och spännande bidrag lämnades in till Kista Open Art, som hölls i juni och var öppen för alla som ville delta. Tävlingen, som är en del i den stora och långsiktiga konstsatsningen Kista Art, gick ut på att berika två utvalda platser i centrala Kista med konst på The Kloud-temat Creative change.

Skiss
Skärmavbild 2022-11-16 kl. 19.56.28

Alla inlämnade bidrag har granskats och utvärderats av Kista Open Arts jury, som har baserat sin bedömning på fyra tävlingskriterier:

- Kreativ höjd
- Tolkningen av temat Creative change
- Konstverkets anknytning till platsen
- Hur verket förmedlar framtidstro

Platser och vinnare

De två platser som ska få nytt liv med konstverk från Kista Open Art är en stor, grå vägg vid Grönlandsgången och en liten, oansenlig byggnad på Blåfjällsgatan. Platser som hundratusentals människor har passerat utan att skänka en tanke. Men nu ska det bli ändring på det.

And the winners of Kista Open Art 2022 are ... Magid Abdul-Karem och Blobb.tv! Magids verk ska realiseras på Grönlandsgången och Blobb.tv:s på Blåfjällsgatan.

Skärmavbild 2022-11-16 kl. 18.38.27

Beskrivning och motivering – Magid Abdul-Karem:

”Magid Abdul-Karem är inte bara konstnär, utan också utbildad sjuksköterska och energiingenjör, som bor och arbetar i Kista. Med verket ”Steget vidare”, som visar Kistas tusen år gamla runsten i händerna på en astronaut, ger Magid ett kraftfullt visuellt uttryck för Kistas förändring. Verket kommer inte bara att realiseras fysiskt, utan även förevigas som en NFT (Non-fungible token) och kan på så sätt generera en intäkt som möjliggör ytterligare offentlig konst i Kista.”

Beskrivning och motivering – Blobb.tv:

”En konstnär som arbetar i gränslandet mellan människa och pixel, med hjälp av måleri, animation och kod. Blobb.tv har tidigare genomfört konstnärliga uppdrag åt bland annat Riksdagen, Håkan Hellström, Amnesty International och Sveriges Kvinnolobby. I Kista Open Art har Blobb.tv bidragit med ett spännande verk som är baserat på AR (Augmented Reality) och anknyter väl till både Kistas techprofil och tävlingstemat Creative change. Precis som Kista är Blobb.tv:s verk i ständig förändring, vilket betraktaren kommer kunna uppleva med sin mobiltelefon.”
Skärmavbild 2022-11-16 kl. 19.46.05
Skärmavbild 2022-11-17 kl. 14.54.10
Play
Skärmavbild 2022-11-16 kl. 19.55.22

Färdigställande och mer läsning

Konstverken ska nu färdigställas och uppföras på respektive plats. Lagom till våren 2023 planeras de vara klara och redo att möta nyfikna blickar.

Vill du veta mer om de två konstnärerna? Då är det bara att klicka på Magids och Blobb.tv:s Instagram-länkar nedan. Du kan också läsa mer Kista Art-satsningen.

Om Kista Art på The Klouds webbplats

Magids Instagram

Blobb.tv:s Instagram

AR, Augmented Reality eller Förstärkt verklighet (Wikipedia)

NFT, Non-fungible token (Wikipedia)

KoA-karta (kopia)

Updating Kista - more news