illustration and vision of future Kista

Transforming

Change is in the air!

Kista är under utveckling

Change is in the air! Kista är under utveckling och här planeras mängder av nya, kreativa stadskvarter med både bostäder, lokaler och härliga mötesplatser. Samtidigt ska flera centrala kontorshus omvandlas och fyllas med allt som behövs för att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö. Kista kommer förändras rejält och spaden är redan i marken!

visionsbild-citycon-wec360-1-1080×675

Fram till nu har bostäderna i Kista nästan uteslutande funnits på ena sidan tunnelbanespåren – och arbetsplatserna på den andra. Däremellan ligger gallerian, tunnelbanestationen och bussterminalen. När kontorsarbetarna loggar ut efter jobbet töms arbetsplatssidan på liv och rörelse. Men nu blir det ändring på det! Målet är ett Kista där människor inte vill antingen arbeta eller bo, utan både och. En plats där man vill vara. Hela dygnet.

Nya och mer varierade kvarter är på väg att poppa upp både här och där

Levande stadsdel med en mix av allt

För att kunna förverkliga Kistas potential och skapa en mer levande stadsdel, behövs en bättre blandning av miljöer och verksamheter. Därför är det så glädjande att se hur nya och mer varierade kvarter är på väg att poppa upp både här och där, när exempelvis parkeringar och tidigare kontorsfastigheter planeras att omvandlas till en blandad stadsmiljö.

Bostäder – och väldigt mycket mer

För att du ska få grepp om hur mycket som är på gång listar vi här några av de byggprojekt som planeras i Kista. Det är en blandning av storlekar och boendeformer; bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och talangbostäder. Dessutom så klart förskolor, skolor, vårdboenden, gröna stråk och parker, restauranger, kontor, hotell, lokaler för kultur och allt annat som hör en modern och kreativ stadsdel till – inklusive en ny ungdomsgård och idrottsanläggning.

illustration-bskarkitekter-citycon-kistatorg-1-720×515-png

Projekt på gång

karta-bostadsutveckling-kista-apr22-1-720×600-png

1. Kista Gård

Vid Kista gård, mellan Kista alléväg och Kista gårdsväg, står ett nytt fint kvarter med cirka 250 lägenheter och en förskola redan färdigt, och människor har flyttat in. Kista gårds ägare har ytterligare utvecklingsplaner i området, med inriktning på vårdboende och trygghetsbostäder.

2. Kista äng

På andra sidan Kista alléväg har man påbörjat markarbeten för Kista äng, som ska bli en helt ny stadsdel i norra Kista. Här skapas en blandning av bostadskvarter, parkmiljöer, torg och generösa trottoarer med plats för bland annat uteserveringar. Utöver omkring 1 600 bostäder (bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder, servicelägenheter och gruppbostäder) blir det också en stor grundskola och flera förskolor. Dessutom blir det plats för handel och andra verksamheter i husens bottenvåningar samt en ny stor stadsdelspark.

3. Playce on Torshamnsgatan

På Torshamnsgatan, alldeles intill Kista äng, planeras kvarteret Playce, som ska erbjuda allt från idrottsanläggning och hotell till kontor, butiker och cirka 500 bostäder. Detaljplanearbetet pågår, men kvarteret är tänkt att bestå av flera huskroppar i olika höjd, varav två höghus som blir nya inslag i Kistas siluett. I arbetet med parken, som planeras i anslutning till kvarteret, har landskapsarkitekterna genom workshopar lyssnat av unga tjejer i närområdet för att fånga upp deras önskemål och behov gällande parkens utformning.

4. Kista Parkstad

En ny stadsdel kommer att byggas i området Hanstavägen-Oddegatan-Lagtingsgatan. Stadsdelen kommer att ligga inbäddad i lummig grönska och innehåller ca 1 500 bostäder, men även förskolor, lokaler, torg samt gröna parker. Den kulturhistoriskt klassade byggnaden som tidigare var IBM:s kontor ligger vackert med naturen tätt inpå husknuten. Här kan det i framtiden bland annat bli delningslägenheter, hotell, konferens och förskolor. Läs mer på kistaparkstad.se.

5. Reykjavik 1

Kontorskvarter ska bli stadskvarter. För att kunna omvandla den utpräglade kontorsfastigheten Reykjavik 1 till blandad stadsmiljö med stadslivspotential, är tanken att både bevara och bygga nytt. Planen är än så länge flexibel för att kunna justeras utifrån behov, men nuvarande ambition är att göra om den befintliga kontorsbyggnaden till en grundskola och 130 bostäder. Man planerar också att bygga ett flerbostadshus med lägenheter, vårdboende samt lokaler för handel och service.

illustrationbskarkitekter-citycon-kistanorra-1-720×515-png

Visionsbild: BSK Arkitekter

illustration-kodarkitekter-byggvesta-kistaang-1-720×515-png

Visionsbild: Kod Arkitekter

illustration-white-akitekter-byggvesta-kistaang-1-png

Visionsbild: White Arkitekter

6. Jylland 1 and Anholt 1

De två grannfastigheterna Jylland och Anholt ligger vid Ärvingehallen, cirka 300 meter från Kista centrum med gallerian, tunnelbanan och bussterminalen. Jylland kommer att rymma ungefär 355 studentlägenheter, i form av hyresrätter. Det kommer att finnas gemensamma ytor – som kök, vardagsrum, träningslokal och studierum. I bottenplanet planerar man också för en ungdomsgård, café och lokaler för coworking. Bygget påbörjades vintern 2020. Enligt detaljprojekteringen för fastigheten Anholt ska det här bli flera bostadshus, som tillsammans rymmer cirka 150–200 hyreslägenheter, och en förskola med fem avdelningar.

7. Isafjord 1

Vid korsningen Kistavägen-Grönlandsgatan ligger idag en stor parkering, som ska byggas om till ett levande bostadsområde. Planen är att skapa omkring 470 nya lägenheter, en stor och härlig park, förskola, olika centrumfunktioner, kulturverksamhet och kanske även hotell/kontor. Detaljplanen tillåter såväl en kvartersstruktur på mellan fem och nio våningar med varierande taklandskap, som ett höghus som kan utgöra ett nytt landmärke i Kista.

8. Knarrarnäs 8

Den centrala fastigheten Knarrarnäs 8 är tänkt att fungera som en bra sammansättning med närliggande Kista Science Tower, och bidra till stadsutvecklingen genom att skapa stadsliv i centrala Kista under en stor del av dygnets timmar. Projektet, som ännu ligger på planeringsbordet, föreslås tillföra 200 hyresrätter tillsammans med kontor och lokaler för service. Det innebär att man i så fall skulle riva den befintliga byggnaden.

9. Grenå 4

Grenå är ytterligare ett bostadsprojekt vid Kista centrum, mellan Hanstavägen och Danmarksvägen, med cirka 200 meter till tunnelbanan. Här planeras omkring 350 nya bostäder och lokaler för olika verksamheter i bottenvåningen. Det finns bland annat tankar på att bygga en hög byggnad om cirka 30 våningar, men planeringsarbetet pågår fortfarande. Den tilltänkta bebyggelsen är ett led i arbetet med att omvandla Hanstavägen till ett urbant stråk.

Ericssons gamla huvudkontor är på väg att bli bostäder

10. Skalholt 1 - Kista Square Garden

Ytterligare ett riktigt spännande projekt i Kistas mest centrala delar är fastigheten Skalholt 1, som numera går under namnet Kista Square Garden. Det är Ericssons gamla huvudkontor som är på väg att bli bostäder. Kvarteret är stort och fyrkantigt, vilket innebär att det också kommer att finnas en rejäl och härlig innergård för de boende. Dessutom ska det bli såväl takterrass som möjligheter till energiproduktion på taket. Målsättningen är att skapa 1 000 lägenheter samt hotell och service. Med Kista centrum och tunnelbanan alldeles intill är det här en fastighet med absolut bästa läge för den som vill bo nära allt. Snart kommer även Tvärbanan att stanna utanför dörren.

11. Hekla 1

Det stora kontorskvarteret Hekla hittar du vid korsningen Kistagången-Isafjordsgatan och Grönlandsparken. Planerna här omfattar tillbyggnad och nybyggnad av kontor, men också ett nytt, högt bostadshus och en förskola. Man kommer även skapa lokaler för publika verksamheter i entréplan och rusta upp Grönlandsparken till en härlig stadsdelspark. Ytterligare ett viktigt bidrag till att göra Kistas arbetsplatsområde till en mer blandad och levande stadsdel.

12. Hornafjord 3

Den här obebyggda tomten, som ligger ungefär 500 meter från Kista tunnelbanestation, används idag som parkering. Förhoppningsvis kommer den snart att omvandlas till ett bostadshus med cirka 100 bostadsrätter. Förslaget är fortfarande under utredning, men läget innanför Memory Hotel på Borgarfjordsgatan, bland grönska och gångstråk, är verkligen toppen.

13. Nya bostäder i anslutning till Kista Galleria

I samband med Kista Gallerias 45-årsjubileum presenterade ägarna Citycon en miljardsatsning för gallerian och närområdet. I planerna ingår bland annat 300 nya bostäder, grönområden och fler attraktiva mötesplatser. I två nya byggnader planeras bostäder och lokaler för utbildnings- och hälsoaktörer. Bland de publika miljöer som Citycon vill samverka till att upprusta och aktivera finns Kista torg, Jan Stenbecks torg och Kista busstorg.

illustration-gro-nlandsgatan-sangstudio-gehlarchitects-1-720×360-png

Visionsbild: Gehl Architects

illustration-bskarkitekter-citycon-kistatorg-1-720×515-png

Visionsbild: BSK Arkitekter

illustartion-skanska-kistaparkstad-1-720×405-png

Visionsbild: Skanska

Målet är tydligt – en blandad stadsdel som lever dygnet runt och passar alla generationer

Kistas stadsutveckling är tredje störst i Stockholm

Du som har läst ända hit inser att Kista står inför ett stort och spännande stadsutvecklingsarbete. Målet är tydligt – en blandad stadsdel som lever dygnet runt och passar alla generationer. Vill du läsa mer om framtidsplanerna kan du besöka Stockholms stad projektwebbplats Stockholm växer. Visste du förresten att Kista med sina 8 000 planerade bostäder är Stockholms tredje största stadsutvecklingsområde, efter Barkarby och Norra Djurgårdsstaden. Ganska maxat, eller hur!?

illustration and vision of future Kista
visionsbild-citycon-wec360-1-1080×675

Updating Kista - more news