_h6a9572small

teamwork

Corem Property Group:

Mer tech och kreativitet på Kistas gator

Corem Property Group tror benhårt på Kista. De vill öppna upp stadsmiljön, skapa fler spännande mötesplatser och bidra till att techverksamheterna tar plats i gaturummet. Kistas största fastighetsägare är en drivande aktör i The Kloud och jobbar intensivt, både på kort och lång sikt, för att öka Kistas konkurrenskraft och attraktivitet.

kista_gate_utva__ndigt__6482

Foto: Per-Erik Adamsson

tele_2__ericsson_4425

Med 30 fastigheter och cirka 350 000 kvadratmeter är Corem Property Group Kistas största fastighetsägare. Bland de 330 hyresgästerna finns bland annat Ericssons och Tele2:s huvudkontor. Dotterbolaget FirstOffice erbjuder flera uppskattade coworking-anläggningar, och tillsammans med ALM Equity äger Corem även bostadsutvecklingsbolaget Klövern, som kommer att skapa många nya bostäder i Kista.

Siggela Möller, affärsutvecklingsansvarig, berättar om Corems starka engagemang i stadsdelen och i The Kloud:

- Vi tror benhårt på Kista och har gjort det så länge vi har funnits här. Stadsdelen har många styrkor att bygga vidare på. Den behöver också utvecklas och förbättras – inte minst vad gäller arkitektur, mixad användning och levande gaturum. Men ingen aktör kan lyfta Kista på egen hand, vi måste samarbeta. Därför är det självklart för oss att vara en del av The Kloud.

_h6a9650small

En blandad och levande stadsdel

Corems geografiska fokusområden i Kista är framför allt Grönlandsparken, Arne Beurlings torg och hela Torshamnsgatan. Förutom att Corem själva ska utveckla nya kontor och andra lokaler, kommer också det samägda utvecklingsbolaget Klövern att skapa omkring 1 000 nya bostäder i Kista Square Garden, Ericssons gamla kontorskvarter vid Jan Stenbecks torg, samt ytterligare bostäder i kvarteret Isafjord 1, som idag är en stor parkeringsplats bredvid Tele2.

- Vi jobbar på flera sätt och på olika platser för att skapa ett ännu bättre Kista. En attraktiv blandning av bostäder, kontor, service, omsorg, parker och allt annat som behövs i en levande stad. För att lyckas måste vi jobba tillsammans med andra fastighetsägare, Kistas företag och högskolor, Stockholms stad och andra aktörer, säger Siggela Möller.

Showroom för ny teknik

Det utvecklas massor av spännande teknik i Kista, men mycket stannar innanför väggarna hos techföretagen. Ulrika Haglert är Corems affärsenhetschef i Kista. Hon började jobba i stadsdelen redan 2003 och har kunnat följa utvecklingen sen dess:

- Kista har förändrats mycket de senaste 20 åren. Men stadsdelen är fortfarande lite för sluten och ”hemlig”. Kista behöver öppna upp i dubbel bemärkelse. Dels genom att vi fastighetsägare och kommunen skapar fler mötesplatser och levande gaturum. Men också genom att Kistas techföretag får möjlighet att visa upp och testa sina produkter i gatumiljön. Vi vill att Kista ska vara ett levande showroom för framtidens teknik.

_h6a9779small
Skärmavbild 2022-09-02 kl. 09.01.05
_dsc9517_webb

Kreativitet, variation och uthållighet

I satsningen på Kista behövs insatser både på kort och lång sikt. Helena Holmberg är ansvarig för varumärkesutveckling i Corems stadsutvecklingsprojekt. Hon vill se fortsatt kreativitet och variation i förändringsarbetet – och uthållighet:

- Som fastighetsägare är vi vana vid byggprojekt som kan ta flera år att genomföra. Men Kistas förändring har redan börjat, bland annat med platsaktiveringar. Det kan vara konst, events, popup-koncept och samarbeten med våra hyresgäster. För att skapa ett öppnare och mer levande Kista måste vi jobba tillsammans, vara kreativa och uthålliga. Vi behöver också ta vara på och använda den kraft och innovationsförmåga som redan finns här.

Dagens och framtidens Kista

När Siggela, Ulrika och Helena ska lista det bästa och det sämsta med dagens Kista enas de snabbt. På pluskontot ligger klustret av världsledande techföretag och kompetens, skolorna och högskolorna, närheten till naturen och stadsdelens unga, internationella vibe. Samarbetet i The Kloud, med både muskler och en gemensam vision, ser de också som en stor fördel.

Sådant som behöver förbättras tycker de är den nuvarande uppdelningen av Kista i en bostadshalva och en kontorshalva, de ofta ganska slutna gaturummen, de stora och ödsliga parkeringsplatserna och den ibland tråkiga arkitekturen.

- Både vi på Corem och de andra aktörerna i The Kloud-samarbetet är fast beslutna att bygga vidare på Kistas styrkor och ta oss an de utmaningar som finns. Vi vill göra stadsdelen mer levande och attraktiv, och samtidigt behålla dess särprägel som en av Sveriges absolut mest innovativa platser, säger Ulrika Haglert.

- Kista har alla förutsättningar att vara en pulserande och livfull stadsdel som lockar entreprenörer, studenter, forskare och medarbetare från hela världen. Mixen av talangfulla människor och ledande innovationsföretag med en attraktiv och blandad stadsmiljö är avgörande för Kistas fortsatta framgång, avslutar Helena Holmberg. 

kista_gate_utva__ndigt__6482

Foto: Per-Erik Adamsson

tele_2__ericsson_4425

Foto: Per-Erik Adamsson

Updating Kista - more news