t-lineselfdriving-1-1440×810-jpg-1080×608

Trial

Creative tech:

Testing the future today in Kista

Självkörande bussar, aktiva farthinder, fordon som miljösensorer, projekt för smartare sophantering och drönarsäkerhet. I Kista pratar man inte bara om nya lösningar för framtidens städer. Man testar dem också!

Urban ICT Arena i Kista är en öppen testbädd och samarbetsplattform för att utforska nya lösningar. Lösningar som innebär möjligheter vi kanske inte ens kan föreställa oss idag.

selfdrivingbus-720-1-jpg
reload-1-1440×810-jpg

ICT – Kistas paradgren

Förkortningen ICT står för ”Information and Communications Technology”. Det är teknik vi använder mest hela tiden – när vi arbetar, kommunicerar och hämtar information – så det handlar om en stor del av våra vardagliga liv. I Kista hittar du många företag som sysslar med innovativ ICT, här befinner du dig nämligen i ett av världens ledande ICT-kluster.

Vad är en testbädd?

En testbädd är en test- och demonstrationsmiljö som ger möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt pröva och utveckla lösningar på olika samhällsutmaningar. Man kan lika gärna testa och simulera nya tekniker som nya processer eller arbetssätt. Tanken med testmiljöerna, som kan vara fysiska eller virtuella, är att bidra till ökad innovationskraft. Det finns idag testbäddar för många olika områden, från bioekonomi och jordbruk till komposittillverkning och cybersäkerhet.

Vad skiljer Urban ICT Arena från andra testbäddar?

Urban ICT Arena i Kista är världens första testbäddsanläggning som fullt ut bygger på samverkan och är öppen för alla. Här testas bland annat nya lösningar för framtidens persontransporter och hur vi bäst kan dra nytta av att allt fler saker i vår omgivning blir uppkopplade. Några av de innovationer som har testats på plats i Kista är självkörande bussar och soptunnor som själva talar om för sopbilen när de behöver tömmas.

På The Kloud-redaktionen imponeras vi av att man inom Urban ICT Arena kan skapa, testa och visa upp nya smarta tekniker i verklig stadsmiljö. Det är helt enkelt en plattform som ger människor och verksamheter möjlighet att samarbeta och utveckla lösningar för framtidens hållbara och smarta städer. Och det är ju toppen!

Läs gärna mer om Urban ICT Arena och kolla in filmen när de självkörande fordonen intar gatorna: https://youtu.be/SBxF6TFBd7A.

Urban ICT Arena ingår i Kista Science City och startade som ett samarbete mellan Ericsson, IBM, ABB, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, RISE, Stockholms stad och Region Stockholm.

Updating Kista - More News