_H6A4421small

Change

VASAKRONAN:

Skapa platser där människor trivs och verksamheter utvecklas

Med färska erfarenheter från lyckade omdaningar av andra stadsdelar är Vasakronan väl rustat att bidra till Kistas utveckling. Med The Kloud som katalysator och samlande kraft kommer det hända mycket positivt här – såväl idag och imorgon som under de kommande åren. Kista har redan många styrkor och en stabil grund att bygga vidare på. I Vasakronans planer ingår både lyft av befintliga kvarter och att bygga nya kontor och bostäder.

Mitt i Kista och granne med gallerian ligger Kista Science Tower – en av Stockholms verkliga profilfastigheter och det högsta kontorshuset i Sverige. Kista Science Tower är ett helt kvarter som består av sex sammankopplade triangulära byggnader i glas och stål, där en skjuter upp högt över de andra – närmare bestämt 32 våningar och 124 meter.  

kista_drone_DJI_0068
kista_drone_DJI_0096
kista_drone_DJI_0030

Byggrätter och stora framtidsplaner

Kista Science Tower ägs och förvaltas av Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, som också äger Kista Entré samt ytterligare fyra fastigheter i stadsdelen. Vasakronan äger inte bara befintliga kontorshus, utan även byggrätter som ger möjlighet att bygga nytt och bygga ut, så att Kista får fler attraktiva stadskvarter och mötesplatser.

Karl Lindgren är Vasakronans chef för områdesutveckling i stadsdelen:

- Vi vet hur man skapar platser där människor trivs och verksamheter utvecklas. Bra exempel på det är Sergelstan i Stockholms city, Nyhamnen i Malmö och Lilla Bommen i Göteborg. Nu ska vi skapa ett mer attraktivt Kista, tillsammans med de andra aktörerna i The Kloud. Kista har ett starkt utgångsläge. En väl utbyggd infrastruktur, moderna kontor och världsledande innovationsföretag finns redan här, liksom en bra bas av butiker, restauranger och service.

_H6A4275small

 

Martin Sandgärde och Karl Lindgren

Uppdatera profilfastigheter och bygga nytt

Det som ligger först i Vasakronans planering är att uppdatera och förbättra miljöerna i och omkring Kista Science Tower och Kista Entré. Därefter planerar man för flera nya kontor och bostäder längs Kistagången och vid Grönlandsparken.

- Förutom moderna byggnader med en stadsmässig och spännande arkitektur, vill vi tillföra nya destinationer, mötesplatser, kultur och andra upplevelser. Kista behöver förändras, både i det stora och det lilla. Vasakronan är en långsiktig fastighetsägare, vilket ligger till grund för hela vår syn på Kista och hur vi investerar i våra fastigheter och platser, säger Karl Lindgren.

WHITE CF MÖLLER_Vy Isafjordsgatan-Lokalgatan
_H6A4364small

En plats där människor trivs och vill vara

Vasakronan är inte bara Sveriges största fastighetsbolag, utan har också utsetts till ett av världens mest hållbara. Att bygga nytt och bygga om på ett ekologiskt hållbart sätt för att skapa en modern och miljövänlig stadsdel är en självklarhet. Lika viktigt är att morgondagens Kista är en socialt hållbar plats där människor trivs tillsammans och mår bra.

Martin Sandgärde är affärsområdeschef på Vasakronan i Kista, vilket innebär att han leder teamet som ansvarar för fastigheterna och kundrelationerna här. Han anser att den upplevda tryggheten är en av de viktigaste frågorna för att öka Kistas attraktionskraft:

- Kista har fått ett oförtjänt rykte om sig att vara otryggt under vissa tider. Staden, polisen och näringslivet har under lång tid jobbat aktivt med tryggheten här, och de senaste åren har vi sett en väldigt positiv utveckling. I våra samarbetsforum diskuteras hur vi kan skapa förutsättningar för en stadsdel som lever under fler av dygnets timmar, och för det behövs inte minst fler bostäder i centrala Kista. Vi vill också tillföra klassiska mjuka värden som bättre belysning och mer grönska, och även ta vara på den kreativitet som finns här för att skapa nya aktiviteter och upplevelser.

WHITE CF MÖLLER_Vy längs Kistagången mot väster
23470_IMG_9995_3
modemet1_gustavkaiser__DSF3135

Nya bostäder i suveränt kommunikationsläge

Bostadsutvecklingen i Kista är i full gång. Dels bebyggs nya områden som Kista Äng, dels ska flera kontorsfastigheter omvandlas till bostäder. En av Kistas stora akilleshälar har varit uppdelningen av stadsdelen, med många bostäder väster om tunnelbanan och nästan inga alls öster om spåren, där det tidigare bara har funnits kontor och andra kommersiella lokaler.

- Att bygga fler bostäder är en av de viktigaste frågorna för oss och andra fastighetsägare. En blandad stadsdel som lever dygnet runt är både tryggare och mer attraktiv än ett renodlat kontorsområde. Kista har också ett svårslaget kommunikationsläge. När Tvärbanan kommer har vi både tunnelbana, pendeltåg och den nya tvärförbindelsen – samtidigt som vi har gott om parkeringsplatser och nära till både E4, Stockholm city och Arlanda, säger Martin.

_H6A4601small

Kista om tio år – puls och campuskänsla

När Karl Lindgren får frågan hur han vill att Kista ser ut 2032 – när förändringsarbetet i The Kloud har pågått i ytterligare tio år från idag – funderar han och säger:

- Utvecklingen har bara börjat, men det finns redan en väldigt positiv känsla. Det nya Marriott-hotellet som öppnar på Torshamnsgatan nästa år tycker jag är ett tydligt tecken på stark framtidstro. Om tio år ska Kista vara ett riktigt bra exempel på hållbar stadsutveckling. En modern och genomtänkt stadsdel som lever dygnet runt, där människor vill bo, arbeta, shoppa, mötas och få nya upplevelser.

Martin Sandgärde fyller i:

- Jag är säker på att Kista kommer fortsätta attrahera företag i olika storlekar och branscher. Inte bara inom IT och telekom, där stadsdelen redan är världsledande, utan även andra teknikbranscher som spel, film och hälsa. Blandningen av bostäder, företag, högskola, service och olika kulturer skapar en härlig puls och internationell campuskänsla. Kista ska vara en plats där människor från alla världens hörn trivs tillsammans.

Hus 3 från Digitalgatan

Updating Kista - more news